திருவடி பயிற்சி

திருவடி பயிற்சி

நேற்று இருவர் பயிற்சி பெற்றார்

1. மூன்றாம் கட்டம்

பூனா

யோகா ஆசிரியர் , பள்ளி நடத்துபவர்

இவர் எலாரிடத்தும் சென்று பயின்றுளார்

வேதாத்ரி

சித்த வித்தை

தந்த்ரா முறை விந்து ஜெயம்

என் பதிவு விளக்கம் வித்தியாசமாக இருப்பதால் பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டாராம்

2 வாசி

காஞ்சி

கல்லூரி பேராசிரியர் பணி

ஜோதிடரும்

இவர் முன்னாள் இராம கிருஷ்ண பரமஹம்சர் பக்தர்

இப்போது வள்ளல் பெருமான்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s