என் வித்தியாசமான விஷன்

என் வித்தியாசமான விஷன்

சென்ற வாரத்தில் தொடர்ந்து  வந்த விஷன் :

என் ஜீவன் சதா அழுதபடி இருக்கு

தேம்பியும் விசும்பியும் அழுது

நான் யோசித்துப் பார்க்கிறேன்

ஆன்மா : என்னால் முடிந்த வரை நான்  காப்பாற்றுகிறேன்

ஏன் அழுது என புரியவிலை

எனக்கு தோன்றிய  விடை

எனக்கு / என் ஜீவனுக்கு – இந்த உடம்பில் இருந்து விடுதலை வேண்டியும் – இந்த பிறவி / வாழ்க்கை போதும் போதும் என நினைத்து – மரணத்துக்கு ஏங்கி அழுது என கருதுகிறேன்

அதுக்குத் தான் ஆன்மா பிரச்னைகளுக்கு துணை உதவி செய்கிறேன் என உரைக்குது போலும்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s