63  நாயன்மார் – தத்துவ விளக்கம் – 4 updated till 2022

63  நாயன்மார் – தத்துவ விளக்கம்

நாங்கள் சன்மார்க்க சாதனமாகிய ” பரோபகாரம் – சத்விசாரம் ” செய்கின்றோம் என்று  நெஞ்சை நிமிர்த்தும் சன்மார்க்கத்தவர்க்கு  :

சாதனம் – தவம் செயவே தேவையிலை  –  பரோபகாரம் – சத்விசாரம் போதும் என வாய் கூசாமல் பொய் உரைக்கின்றார் 

இதுக்கு உரை நடை பிரமாணம் காட்டுவர்

நீங்கள் உண்மையிலே சத்விசாரம் செய்து வந்தால் – ” உரை நடையில் வள்ளல் கூறிய 63 நாயன்மார்கள் யாவும் தத்துவ விளக்கங்கள் தான் ” என்பதுக்கு விளக்கம் கொடுங்கள் – பார்ப்போம் 

63 வரும் வேண்டாம்
ஒரு 5 பேரின் தத்துவ விளக்கங்கள் கொடுக்கவும்

இந்த பதிவை vallalarspace,com ல் 2015 ஆண்டு கேட்டேன்

யாரும் பதில் போடவில்லை

ஒருவர் கூட பதில் அளிக்கவிலை

ஒருவர்  ( அமெரிக்கா ) மட்டும் மாணிக்க வாசகர் ஆகாய தத்துவம் என தவறாக பதில் அளித்தார்

இங்கே  ஒரு சாது மாணிக்க வாசகர் – நாத தத்துவம் என தவறாக பதில் அளித்தார்

எனக்குத் தெரியும் இவர்க்கு இதுக்கு பதில் தெரியாது –  ஏனெனில் சத்விசாரம் என்பதே செய்வதிலை

ஆனால் வெளியில் நாங்கள் வள்ளல் பெருமான் சொன்னது மாதிரி இதெல்லாம் செய்கின்றோம் என்று சொல்வது

இவர்கள்
1 அ பெ ஜோதி அ பெ ஜோதி
தனிப்பெருங்கருணை அ பெ ஜோதி

2 வள்ளல் மலரடி வாழ்க
3 எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க என்று  ஒவ்வொரு பதிவுக்கு பதில் அளிப்பார்கள்

தர்மச்சாலை போதும் – சத்திய ஞான சபை வேண்டாம் 

கேட்டால் , வள்ளல் சொன்னதை – ” நானே சன்மார்க்கம் நடத்துகின்றேன் ” – என்பதை சொல்வார்கள்

அதனால் நீங்கள் இதுக்கு தலை உடைத்துக்கொள்கிறீர்கள் என திருப்புவர்

நான் ஆய்ந்து பார்த்ததில் எனக்கு 6 நாயன்மார் விளக்கம் தான் கண்டு பிடிக்க முடிந்தது

1 திருஞான சம்பந்தர் – திருவடி – வேகாக்கால் அனுபவம்

2  சுந்தரர் – பிரணவம் – அழகு

3 திருமூலர் – மூலத்தில் , தவத்தால் உருவாகும் அக்கினி – மூலாக்கினி

4  மெய்ப்பொருள் நாயனார் – கண்மணியில் விளங்கும் மெய்ப்பொருள்  

5  கண்ணப்ப நாயனார் – கண்மணி ஜீவ ஒளி / திருவடி

6  நீல கண்டர்  – இரு பிரிவாக விளங்கும் ஜீவ ஒளி – கண்ணில்

இதுக்கு மேல் கண்டுபிடிக்க முடியவிலை

 நீங்கள் ஆய்வு ?? செய்து கூறவும்

மாணிக்க வாசகர்  – கண்மணி  – ஜீவ ஒளி

இவர் 63 வரில் சேர்த்தி இல்லை

ஒருவர் – சன்மார்க்க அன்பர் தான் – காரணப்பட்டு கந்தசாமி பக்தன் – 63 வருமே உயிர் இரக்கம் விளக்க வந்தவர் என கூறினார்

ஐயா எதுக்கு 63 ?? ஒருவர் போதுமே என்றேன் – சிரித்து நழுவிவிட்டார்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s