“ மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும்  “

“ மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும்  “

விஞ்ஞானம்  :

நம் இ மெயில்  கணக்கு முகவரியில் தேவையில்லா நிறைய நிறைய செய்திகள் வந்து குவிந்த வண்ணம் இருக்கும்

Spam ஸ்பாம் என்பர்

அதை காலக்கிரமத்தில் குப்பையில் சேர்க்க வேணும் – சுத்தம் செய வேணும்

மெய்ஞ்ஞானம் : 

 நம் சித்தத்திலும் இந்த மாதிரி நம் வாழ்வின் எல்லா   நிகழ்வுகளும் சேகரிக்கப்படுகின்றன

அதை எப்படி நீக்குவது ??

தவத்தினால்  நீக்கினால் தான் தவத்தில் மேலேற முடியும்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s