வாசி

இன்று 3.12.22 ஒருவர் வாசி பயிற்சி பெற்றார்

பவானி

லாரி ஓட்டுனர்

இவர் 25 ஆண்டுகளாக சரியான பயிற்சி தேடியபடி இருந்துளார்

மேலும் இவர் சித்த வித்தை – பாட்டு சித்தரிடம் பயிற்சி எடுத்துள்ளார்

என் பதிவுகளை ரெண்டு ஆண்டாக தொடர்ந்து வருகிறாராம்

சரியாக இருக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் கற்றதாக தெரிவித்தார்

வெங்கடேஷ்

படத்தைப் பற்றிய குறிப்பு இல்லை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s