உலகம் இப்படியாக

உலகம் இப்படியாக

நாம் கோவில் குளம் உள்ள ஊருக்கு போவது

புண்ணியம் தேட எனில்

சிலர்

நோட்டம் உளவு பார்ப்பது

குண்டு வைக்க

எந்த கோவிலில் குண்டு வைத்தால்

அதிகப்படியான உயிர்ப்பலி சேதம் என பார்க்க

எப்படிப்பட்ட மனிதர் – மதம் ??

வெங்கடேஷ்

5 பேர், நபர்கள் நின்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர் மற்றும் வெளிப்புறங்கள் இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

3நீங்கள், M Murali மற்றும் 1 நபர்

1 பகிர்வு

ஹாஹா

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s