“ மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் “ – அண்ணாமலையான் அடி முடி தேடல் படலம் “

“ மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் “ – அண்ணாமலையான் அடி முடி தேடல் படலம் “

விஞ்ஞானம் :

என்ன சொல்கிறது ??

பிரபஞ்சம் நாளும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கு 

ஒரு நிமிடம் நொடிக்கு என வளர்ந்த படி இருக்கு

அதனால் தான் இதை ரெண்டாக பிரிக்கிறார்

அறிந்த பிரபஞ்சம் – அறியாத பிரபஞ்சம்

Known Universe and Unknown universe

 மெய்ஞ்ஞானம் :

இதை ஒரு புராணமாக மாற்றி நம் மனதில் பதித்துவிட்டார் நம் முன்னோர் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஆண்டுக்கு முன்பே

பிரமனும் விஷ்ணுவும் சுத்த சிவத்தின் அடி முடி தேட போக – அது அளக்கவே முடியவிலை

அது வளர்ந்து கொண்டே போனதாம்

எப்படி நம் முன்னோர் அறிவு ??

எப்பவும்    மெய்ஞ்ஞானம்  விஞ்ஞானம் விட ஒரு படி மேலே தான்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s