“ முத்தியால்பேட்டை  – ஊர் பேர் பெருமை “

“ முத்தியால்பேட்டை  – ஊர் பேர் பெருமை “

இந்த இடம் சென்னையில் /புதுவையில்  இருக்கு

இதன் பொருள் :

சோமசூரியாக்கினிகலைகள் விஷம் ஆகிய இருள் விளங்கும் உச்சி ஆகிய இடம் என பொருள்பட வழங்கப்படுது

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s