திருவடி பயிற்சி

நேற்று ஓருவர் திருவடி பயிற்சி பெற்றார்

2ம் கட்டம்

கோபி செ பாளையம்

ME Structural engineer

அரசுப் பணி பிடிக்காமல் சொந்த தொழில்

இவர் எல்லா குருவிடம் பயின்றுளார்

சித்த வித்தை , பாட்டு சித்தர் , மன வ கலை , குமரி செல்வராஜ் என ஒரு சுற்று

எங்கிலும் திருப்தி ஏற்படவிலையாம்

ஊர்த்துவகதி வாசி சாகாகலை என் பதிவு படித்து , அதில் கண்ணாடி பயிற்சி தான் வள்ளலார் செய்தது என்ற பதிவால் ஈர்க்கப்பட்டு வந்து பயின்றதாக தெரிவித்தார்

என் விளக்கம் பயிற்சி பிடித்ததாக , இனி எங்கும் போகத்தேவையிலை என அபிப்பிராயம் தெரிவித்தார்

எனக்கும் சந்தோஷம்

13நீங்கள், Anand Arumugam, சித்ரா சிவம் மற்றும் 10 பேர்

3 பகிர்வுகள்

ஹாஹா

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s