உலகம்  எப்படி இயங்குது ??

உலகம்  எப்படி இயங்குது ??

உடல் எப்படி இயக்கப்படுதோ ?? அப்படித் தான்

அதாவது , உடலில்  5 சிவ தத்துவங்கள் தான்  மத்த  எல்லா தத்துவங்களையும் இயக்குது

அது வித்தியா / ஆன்ம தத்துவங்களை / 60 தாத்துவீகங்களை இயக்குது

5 தத்துவங்கள் 91 தத்துவங்களை இயக்குகிற மாதிரி , உலகை கைவிரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய சிலர் தான் ஆள்கிறார்

Illumninati Rothschilds / Bush Sr n Jr மாதிரி சில பேர் தான் ஆட்சி செய்கிறார்

பெரும்பாலும் யூதர்கள் அவர் தம் இனம் தான் உலகை ஆளுது

அகமும் புறமும் ஒன்று மாதிரி

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s