சிரிப்பு

சிரிப்பு

செந்தில் : நீங்களும் நானும் ஒரே படகில அண்ணே

க மணி : எப்படி ??

செந்தில் : ரெண்டு பேரும் hybrid

 நீங்க Work from home / வீட்டில வேலை மாதிரி

நானும்    hybrid  தான்

அசலும் போலியும்  கலப்படம் செஞ்சி  வியாபாரம் செய்றேன் அண்ணே

அரிசியில கல்

ஜவ்வரிசியில பேக்கிங்  செய்ற அட்டை துகள் 

 இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s