“ மணிமாடம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ மணிமாடம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “  

“ ஜோதி மணிமாடம் தோன்றும் ஊர் “  என பாடியுள்ளார்

அப்படி எனில் ??

மணிமாடம் எனில் ??

விந்து ஆகிய மணி ,  மாடம் ஆகிய மேல் நிலையில் உச்சியில் ஒளியாக ஒளிர்விடுவது தான் மணிமாடம்

ஆன்ம ஒளி இருப்பிடம் மணிமாடம்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s