“ அன்பர் சந்தேகமும்  என் விளக்கமும் “

“ அன்பர் சந்தேகமும்  என் விளக்கமும் “ 

ஓருவர் என் பயிற்சி  பற்றிக் கேட்ட போது

நான் :

பதிவுகள் – என் முக நூலில் / வலையில் படிப்பது இலவசம்

மகளிர்க்கு சாதாரண  அரசுப் பேருந்தில் இலவச பயணம் மாதிரி

ஆனால் சொகுசு  பேருந்து எனில் கட்டணம் மாதிரி பயிற்சிக்கும்

அவர் : சரி என சிரித்துக்கொண்டார்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s