சிரிப்பு

சிரிப்பு

கதா நாயகன் :

நடு நடுவில

மானே தேனே

பொன் மானே கலை மானே போட்டுக்கணும்

என்ன?

யோகா குரு :

இறைவா

ஞான சித்தர்

ஞான பிரான்

வெட்ட வெளி சித்தர்

இப்படியாக என் பேருக்கு பின்னாடி சேர்த்துக்கணும்

சீடர் :

சரி இறைவா

வெங்கடேஷ்

4நீங்கள், Anand Arumugam, Thirugnanasambanthamoorthy Muthulingam மற்றும் 1 நபர்

1 பகிர்வு

ஹாஹா

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s