சன்மார்க்க சங்கத்தின் வளர்ச்சி

சன்மார்க்க சங்கத்தின் வளர்ச்சி

பரோபகாரம் சத்விசாரம் என உரை நடை கூறுவதால் அதையே தாரக மந்திரம் ஆக்கிவிட்டார்

வெறும் சத்விசாரம் செய்தால் மட்டும் போதுமா ??

அது செய்து , அதில் கண்டுபிடித்த உண்மைகளை சாதனா இரகசியங்களை தவத்தில் புகுத்தி அனுபவத்துக்கு வர வேண்டாமா ??

அது தானே சரியான முறை வழி ஆகும்

இது செய்வதே இல்லை . அதனால் அறிவு வளர்ச்சி இல்லை

வெங்கடேஷ்

5நீங்கள், Anand Arumugam, சித்ரா சிவம் மற்றும் 2 பேர்

3 பகிர்வுகள்

அன்பு

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s