” ஞானியர் ஒற்றுமை”

ஞானியர் ஒற்றுமை

ஆண்டாள் :

திருப்பாவை :

திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தாற் போல்

அங்கண் இரண்டும் கொண்டு

எங்கள் மேல் நோக்குதியேல்

மகாகவி பாரதி :

சுட்டும் விழி சுடர் தான் கண்ணம்மா சூரிய சந்திரரோ??

வெங்கடேஷ்

வெளிப்புறங்கள் மற்றும் நினைவிடம் இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s