நிதர்சனம்

நிதர்சனம்

மூட்டுக்கு உடல் எடை தான்

முதல் பகை

தவத்துக்கு ஞானத்துக்கு

அசைவு தான் முதல் பகை

எப்படி அசைவு ஒழிப்பது ?,

தவத்தினால் தான்

தவத்தில் அசைவு ஒழிக்கணும்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s