சிரிப்பு

சிரிப்பு

செந்தில் :

அண்ணே

ஒரு புருஷனுக்கு

அவள் மனைவியும்  சின்ன வீடும்

சண்டை இட்டுக்கொண்டால்

அது “ சக்களத்தி சண்டை “   

ஒரு பெண்ணுக்கு

அவள் முன்னாள் காதலனும்

கணவனும் சண்டை இட்டால் என்ன பேர் ??

க மணி :

டேய் நீ அமெரிக்கால பொறந்திருக்க வேண்டியவண்டா

இது Million dollar question

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s