“ மண்டைக் காடு – ஊர் பேர் சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ மண்டைக் காடு – ஊர் பேர் சன்மார்க்க விளக்கம் “

இந்த ஊர் குமரியில் இருக்கு

அதாவது சிரசில் மும்மலக் காடுகள் இருப்பதைத் தான் இவ்வாறு ஒரு ஊர்க்கு பேர் வைத்து காட்டியுளார் நம் முன்னோர்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s