விழிப்புணர்வு அருமை அவசியம்

விழிப்புணர்வு அருமை அவசியம்

இது தியானம் தவம் போது மட்டும் இருக்க வேண்டியதல்ல

வாழ்க்கை முழுக்கவே

உணவு உடற்பயிற்சி உறக்கம் உழைப்பு

எல்லாவற்றிலும் கடைபிடிக்க வேண்டியதாகிறது

நம் வாழ்க்கையில் கடைபிடித்தலே

தவத்திலும் பிரதிபலிக்கும்

வெங்கடேஷ்

1 நபர், நிற்கும் நிலை மற்றும் வெளிப்புறங்கள் இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

3நீங்கள், Anand Arumugam மற்றும் சித்ரா சிவம்

3 பகிர்வுகள்

விரும்பு

கருத்துத் தெரிவி

பகிர்

0

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s