“ திருக்கொள்ளிக்காடு – பேர் சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ திருக்கொள்ளிக்காடு – பேர் சன்மார்க்க விளக்கம் “   

இந்த திருக்கோவில் த நாட்டில் திருவாரூர் அருகே இருக்கு

இறைவன் பெயர் அக்னீஸ்வரர்

அதாவது காடு ஆகிய உச்சியில் முத்தீயால் மும்மலம் சுடுகின்ற இடம் என புறத்தே குறிக்கப்பெறுகின்ற ஓர் இடம்

முத்தீ = கொள்ளி

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s