நம் சன் அன்பர் எப்படி ??

நம் சன் அன்பர் எப்படி ??

எனில் ??

வக்கீல் மாதிரி

சில வக்கீல் கோர்ட் சென்று வாதாட எல்லாம் மாட்டார்

பின் ??

ஜாமீன் , வீடு சொத்து வாங்க , வில்லங்க / தடையிலா சான்றிதழ் வழங்குதல் , சொத்து விற்க தேவையான பத்திரங்கள்  தயார் செய்தல் மாதிரி

பின் ஒரு பெரிய வக்கீல் கீழ் காலம் பூரா வேலை செய்து கொண்டிருப்பர் ஜூனியராக

அது மாதிரி தான் நம் அன்பரும்

தவம் தியானம் சாதனம் எல்லாம் செயாமல் ,

சோறு போடுதல் , அதுக்கு வசூல் செய்தல்  , அதுக்கு உதவி செய்தல்

ஒழுக்கம் – இந்திரியம்/ கரணம்  என வாய்பேசி காலம் ஓட்டுதல்

பரோபகாரம் சத்விசாரம் என கூறியபடியே இருத்தல்

எவ்வுயிரையும் தன்னுயிர் போல் பாவித்தல் எனும் மகத்தானதை கேலியாக்கி சடங்காக ஆற்றுவர்

தவம் தியானம் எல்லாம் கஷ்டமான கடினமான வேலை

ஏன் வம்பு ??

 வெங்கடேஷ் 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s