வாட்சப் பெருமை

ஒரு கல்லில் இரு மாங்காய் அடிக்கலாம்

ஆனால்

வாட்சப்பில் ஒரே செய்தி பல நூறுக்கு பேர்க்கு

ஒரே சமயத்தில் அனுப்பினால்

அது பல நூறு மாங்காய் அடிப்பதுக்கு சமம்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s