“ சங்கு ஊதுதல் “

“ சங்கு ஊதுதல் “

பாரதத்தில் அர்ஜீன் / பீமன் எந்த பகைவரை கொன்றாலும் , உடன் சங்க நாதம் ஒலித்து அதை  தூரத்தில் இருக்கு மற்றவர்க்கு உடன் தெரியப்படுத்துவர்

இது சங்கேத மொழி

உண்மையில் தவத்தில் கூட நாதம் ஒலிக்கத் தொடங்கிவிட்டால் போதும் ,  பகைவராம் தத்துவங்களும் கழன்றபடி இருக்கும் . அது மாண்டு போவதுக்கு சமம்

எவ்வளவு பெரிய ஞானவிஷயத்தை  எப்படி கதையாக தெரிவித்துளார் நம் முன்னோர் ??

சங்கு ஊதுவது , நாம் ஊதினால் ஒரு 2/3 நிமிடம் தாக்குப்பிடித்து ஊத முடியும் – செய்வோம்

அதுக்கு மேல் முடியாது

இதுவே இயல்பாக நடந்தால் – 24 மணி நேரமும் ஊதியபடி இருக்கும்

இது தான் வேணும்

நாம் ஊதக்கூடாது தானாகவே நடக்க வேணும்

அது தான் சரியான சாதனம்

நீங்க எப்படி ??

ஜாக்கிரதை – நேரம் சக்தி வீணாகிவிடும்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s