அக்காலமும் இக்காலமும்

அக்காலமும் இக்காலமும்

அக்காலம் :

ஓரு முறை தான் வீடு கட்டுவோம்

ஒரு முறை தான் கல்யாணம் செய்வோம்

இக்காலம் :

இப்படியா இருக்கு

எத்தனை பிரேக் அப் ?? எத்தனை பிரேக் அப் ??

சிரிப்பாக

வெங்கடேஷ்

படத்தைப் பற்றிய குறிப்பு இல்லை.

விரும்பு

கருத்துத் தெரிவி

பகிர்

0 கருத்துகள்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s