“ கல்பாக்கம் – ஊர் பேர் சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ கல்பாக்கம் – ஊர் பேர் சன்மார்க்க விளக்கம் “

நம் தமிழ்  நாட்டில்

கோவை / கொங்கு  – பாளையம்

சென்னை – பாக்கம்

வடக்கு / மத்த இடங்கள் – புரம்

இப்படி ஊர் இடம் பேர்கள் முடியும்

அதன் படி  மாமல்லபுரம் அருகே கல்பாக்கம் இருக்கு

கல் – சுழிமுனை உச்சி கோடி – அது நீர் நிலை அருகே அமைக்கப்பட்டிருக்கும்

இதை விளக்க வந்த புற வெளிப்பாடு தான் இந்த பேர் கொண்ட ஊர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s