நிதர்சனம்

நிதர்சனம்

எப்படி விளம்பர தொல்லை இலாமல்

யூ டியூப் வீடியோ பார்க்க முடியாதோ??

டிவி தொடர் படம் பார்க்க முடியாதோ???

அப்படித் தான்

தவம் சாதனத்துக்கு

தடை தடங்கல் தாமதம் வராமல் இருக்காது

இதெலாம் சகஜமாக வந்து போகும்

வெங்கடேஷ்

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள், தாடி மற்றும் , ’பெரிதினும் பெரிது கேள் மகாக்வி சுப்ரமணிய பாரதி’ எனச்சொல்லும் உரை இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s