காயகல்பம்

காயகல்பம்

உடல் ஆரோக்கியம்

நீண்ட ஆயுள்

நோயற்ற உடல்

இதன் ரகசியம்

ரத்தத்தின் சுத்தத்திலும்

ரத்த நாளங்கள் சுத்தத்திலும் இருக்கு

உணவு உடற்பயிற்சி உதவும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s