திரிபுவனம் – திருபுவனம்

திரிபுவனம் – திருபுவனம்

இந்த ஊர் குடந்தை அருகிலுள்ளது

திரிபுவனம் திருபுவனமாக திரிந்துவிட்டது

திரிபுவனம் =

பூலோகம்

புவர் லோகம்

சுவர்க்க லோகம்

இந்த மூன்றையும் ஒன்றாக அடக்கியுளது இந்த திருத்தலம்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s