மன நோயாளிகள்

மன நோயாளிகள்

மன அழுத்தத்தில் இருப்பவர் மட்டுமல்ல

நிறைய பேர் சாதாரணமாகவே இருக்கார்

1நான் நரனிடம் ஞானப் பயிற்சி கற்க மாட்டேன் . ஆண்டவரிடம் தான் கற்பாராம்

2 நான் நாசி வழியாக சுவாசம் செய்பவரிடம் கற்க மாட்டேன் .

3, நான் மாமிசம் உண்பவர் கையால் அன்னம் வாங்கி உண்ண மாட்டேன்

பிச்சைக்காரன் 10 ரூ கையில் வைத்துக்கொண்டு நான் 5 நட்சத்திர ஓட்டலில் தான் உண்பேன் என கூறுவது மாதிரியாக இது இருக்கு

நகைச்சுவையாக வேடிக்கையாக

வெங்கடேஷ்

எல்லா உணர்ச்சிகளும்:

5நீங்கள், சித்ரா சிவம், Anand Arumugam மற்றும் 2 பேர்

2

சோகம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s