“ கண்ணனின் ராசலீலை “

“ கண்ணனின் ராசலீலை “

ஒரு சூரியன் பல தாமரை உறவாடுதல் மாதிரி தான்

ஒரு கிருஷ்ணன் பல கோபியர்

கண்ணன் – ஆத்ம சூரியன்

இதை அறியாத முடை நாக்குடை நாத்திகரும்

பரங்கியர் மதத்துக்காரரும்

நம் சனாதன தர்மத்தை இழிவு படுத்துகின்றார்

அவர்க்கு தான் அறிவிலை

இதை புரிந்து கொள்ள தனி அறிவு  வேணும்

அதுக்கு அருள் உதவி செயணும்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s