“ கவிகள் பாதி ஞானியர்  – கண்மணி  பெருமை “

“ கவிகள் பாதி ஞானியர்  – கண்மணி  பெருமை “

கண்ணென்னும் ஓடங்களில்…
கரைதேடி நான் ஓடினேன்

இது சினிமா பாடல் வரிகள்

எவ்வளவு உண்மை உண்மை ??

இப்படித் தான் ஆன்ம சாதகன் தவம் செய்கிறான்

தான் உய்ய உய்ய

தான் கரை சேர சேர

சிலிர்த்துவிட்டேன்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s