வாசி பயிற்சி

இன்று ஒருவர் வாசி பயிற்சி எடுத்துக் கொண்டார்

பரமக்குடி

நெசவுத் தொழில்

சௌராஷ்டிரர்

இவர் மன வளக்கலை மன்ற உறுப்பினர்

வெங்கடேஷ்

எல்லா உணர்ச்சிகளும்:

6நீங்கள், சித்ரா சிவம், Anand Arumugam மற்றும் 3 பேர்

விரும்பு

கருத்துத் தெரிவி

பகிர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s