“ மௌனம் பெருமை “

“ மௌனம் பெருமை “  

காதலன் :

அவள் முகவடிவை பார்த்த பின்னே

அந்த பௌர்ணமியை  இவன் ரசிப்பதிலை

ஆன்ம சாதகன் :

மௌனம் பேசிய பின்

இவன் மனதின் பேச்சையும்

மனையாள் பேச்சையும் கேட்பதிலை

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s