கேசரி பெருமை

கேசரி பெருமை

சாம்பவி கேசரி ஆகும்போது

வெளி சுவாசம் உள் சுவாசமாக மாறும்

வாசி வசமாகும்

வெங்கடேஷ்

எல்லா உணர்ச்சிகளும்:

8நீங்கள், சித்ரா சிவம், Anand Arumugam மற்றும் 5 பேர்

6

விரும்பு

கருத்துத் தெரிவி

பகிர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s