ஞானம் பெருமை

ஞானம் பெருமை

மழலையர் விளையாட்டு திடலில் பூங்காவில்

சிறுவர் விளையாடுவது மாதிரியாக

வயது முதிர்ந்த பின்னும்

பக்குவம் வாராமலே

விரல் சூப்பும் சிறு பிள்ளையாக

ஞானப்படியில் ஏறாமல்

இன்னம் சடங்கில் நிற்பது

வெங்கடேஷ்

May be an image of 1 person, temple and text

All reactions:

6You, சித்ரா சிவம், Vadivel Gandhi and 3 others

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s