“உடலும் உயிரும் “

“உடலும் உயிரும் “

உடலின் எந்த பாகத்தில் வலி ஏற்பட்டாலும்

அது மூளையில் பிரதிபலிக்குது

அங்கு உணரப்படுது

உலகின் எந்த உயிர்க்கு நன்மை தீமை செய்தாலும்

அதன் பலன் நம்மை வந்தடையுது

எல்லவரும் இணைப்பில்

All are connected. Universally

எப்படி அலைபேசியில் தொடர்பில் உள்ளோமோ

அது மாதிரியாக

எல்லாரும் பிரபஞ்ச பேராற்றலினால் தொடர்பில்

வெங்கடேஷ்

May be an image of 1 person, temple and text that says "பஞ்சமுகஆஞ்சநேயர்' ஆஞ்சநேயர்' குருஸிீ காரைச்சித்தர் "கெந்த மார ஸஜோதி பளா பளா மந்தரரூப்மசோதி தளா தளா விந்து ராஜ ஸவேதை யுளே யுளே"- மலைஜாதி (கனக வைப்பு)"

All reactions:

5You, Anand Arumugam and 3 others

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s