திருவடி பயிற்சி

இன்று 25. 5 . 23 , ஒருவர் திருவடி பயிற்சி பெற்றார்

ரெண்டாம் கட்டம்

அரியலூர் மாவட்டம்

சித்த வித்தை வாசி குழு

வெங்கடேஷ்

All reactions:

10You, சித்ரா சிவம், Anand Arumugam and 7 others

Like

Comment

Share

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s