சாமானியரும் ஞானியரும்

சாமானியரும் ஞானியரும்   முதலாமவர் தான் உலகவாழ்வில் பட்ட அவமானம் துன்பம் துயர் வெளி சொல்ல தயக்கம் கூச்சம் காட்டுகிறார் சொன்னாலும் கேட்க ஆளிலை   ஆனால் ஞானியோ தனக்கு கிடைத்த அற்புதங்கள் உலகுக்கு சொல்ல தயக்கம் சொன்னாலும் யாரும் நம்பத்தயாரிலை     எப்படி இரு துருவம் ??   வெங்கடேஷ்  

மன அடக்கம் எப்படி ??

மன அடக்கம் எப்படி ??   படிப்படியாக நடந்தேறும்   ஒரு வியாதி – ஜீரம் காய்ச்சல் வந்தால் ஒரே நாளில் மருத்துவர் குணமாக்குவதிலை படிப்படியாக  குணமாக்குவது  போலும் தான்  மன அடக்கமும்   முதலில் இது பார்வைகள்  கலப்பாலும் பின் கண்மணிகள்  கலப்பாலும் சிறிது சிறிதாகவும் மேலும் உச்சிக்கு சென்ற போது   முழுதாகவும் அடங்கிவிடும்   Mind control will happen in Progression  n Stages Not in ONE Single Shot  …

Lao Tzu – TTC

Lao Tzu – TTC   1 When a superior man hears of Tao He begins to embody  it When an Average man hears of Tao He half believes and half doubts of the Tao   When a Foolish hears of the Tao He laughs at Loud   2 Be content with what you have Rejoice…

வாழ்க்கையும் ஞானமும்

வாழ்க்கையும் ஞானமும்   சரியான தேர்வே சரியான தீர்வு இது மணமகன்/ள் விஷயத்தில் மட்டுமல்ல யோக சாதனா முறைக்கு கூட பொருந்தும்   முன்னது சரியாக அமையவிலையெனில் வாழ்க்கை வீண்   பின்னது சரியாக இலையெனில் நேரம் சக்தி செல்வம் எலாம் வீண் தான்     ஜாக்கிரதை   வெங்கடேஷ்    

நாமும் இயற்கையும்

நாமும் இயற்கையும்   கோணல் மாணலாக நடந்தால் நேராக  சரியாக நடக்க கற்றுக்கொடுக்கப்படும் உ ம் – குழந்தை   தப்புத் தப்பாக பயிற்சி செய்து வந்தால் ஒரு நாள் இலை ஒரு நாள் சரியான பயிற்சி கற்றுக்கொடுக்கப்படும்   இது இயற்கை நியதி ஆம்   30 மார்க்க்குக்கு எழுதி இருந்தால் தான் திருத்தும் ஆசிரியர் கருணையினால் 40 மார்க்கு போட்டு தேர்ச்சி பெறச்செய்வார்   இது தான் தவம் சாதனம் செய்தல் என்பது  …

Lao Tzu – Tao Te Ching

Lao Tzu – Tao Te Ching – Chapter 11 Thirty spokes are joined in the wheel’s hub. The hole in the middle makes it useful. Mold clay into a bowl. The empty space makes it useful. Cut out doors and windows for the house. The holes make it useful. Therefore, the value comes from what…

மன அடக்கம்

மன அடக்கம்   40 மதிப்பெண் வாங்கி தேர்ச்சி பெறலாம் 60 வாங்கி முதல் வகுப்பிலும்  தேரலாம் 75 வாங்கி distinctionலும்  தேரலாம் 90+ வாங்கி A Gradeல் தேரலாம் மாதிரி தான் மன அடக்கமும்   பார்வைகள் சேரலிலும் கண்மணிகள் சேரலிலும் பின் உச்சியிலும் அதன் அடக்கம் அனுபவிக்கப்படும்   இதெலாம் பல விதமான –  வகையான மன அடக்கத்தின் தரம்     வெங்கடேஷ்