பயிற்சிகள் எப்படி ??

பயிற்சிகள் எப்படி ??   என்னிடம் பயிற்சி பெற்ற செஞ்சி அன்பர் , அதை பற்றி விளக்கிய பின் கூறியது :   எல்லாரும் கண்ணாடி பயிற்சியில் – அதில் தன் முகம்/உருவம்  தான்  காணச்சொல்கிறார்   தீபப் பயிற்சியில்  எல்லாரும் சுடரைத்தான் நோக்கச்சொல்கிறார்   ஆனால் நீங்கள் கூறியவாறு ஒருவரும் கூறவில்லை   நான் : அதில் தான் சூக்குமம் இருக்கு அது தான் சன்மார்க்க பயிற்சி – கண்ணாடி திருவடி தவம்   வெங்கடேஷ்…

 வாழ்க்கைக் கல்வி

வாழ்க்கைக் கல்வி உணர்ச்சி வசப்பட்டவர்க்கு வாழ்க்கை கரடு முரடான பாதை ஆம் ஆழமாக சிந்திப்பவர்க்கு சரியான புரிதல் உள்ளவர்க்கு அது ஒரு இனிய பயணம் சுகானுபவம் ஆம்   வெங்கடேஷ்  

கற்பனையும் உண்மையும்

கற்பனையும் உண்மையும் கவி தன் பாடலில் காதலியைப் பாத்து உனது விழியில் எனது பார்வை உலகைக் காண்பது அது கற்பனை ஆன்மாவும் இதைத்தான் பாடுது ஆனால் அது உண்மை வெங்கடேஷ்

பிரபஞ்ச பேராற்றல் 19

பிரபஞ்ச பேராற்றல் 19 இது கொண்டு தெய்வீக சுகம் அளிப்பது என்பது இரு வகைப்படும் முதலாவது தானே முன்னின்று ஆற்றுவது ஒரு லட்சம் கேட்டால் தானே கொடுப்பது மாதிரி தன்னால் முடிந்ததை செய்வது கடையானது தன்னால் முடியாத போது , யாரால் உதவ முடியுமோ அவரை கைகாட்டுவது அவரிடம் கூட்டி செல்வது ஒரு கோடி கடன் கேட்டால் , தன்னால் முடியாது என்றாலும் பெரும் செல்வந்தரிடம் கூட்டி செல்வது தன்னால் முடியாது என்ற போது அதை நிறைவேற்ற…

சாதகனின் கடமையும் தர்மமும்

சாதகனின் கடமையும் தர்மமும் உலக வாழ்வில் வறுமையில் விழாமலும் நோயால் படுக்காமலும் பார்த்துக் கொள்வதும் அதே சமயம் பிறவிச்சுழலில் உழலாமல் பார்த்துக் கொள்வதும் ஆகும் வெங்கடேஷ்

அருளும் குறளும்

அருளும் குறளும் அருள் பெறுதல் 1.தன்னூன் பெருக்க பிறிதூன் உண்பான் எங்ஙனம் அருள் ஆளும் இதில் கொல்லாமை பத்தி மட்டும் தான் . யோகம் இல்லை 2. கொல்லான் புலால் மறுத்தானைக் கைகூப்பி எல்லா உயிரும் வணங்கும் இதில் கொல்லாமை பெண் போகம் மறுத்தல் விந்து அடக்கம் அதன் மூலம் காய கல்பம் , ஒளி தேகம் அடைதல் முதல் குறள் விட , ரெண்டாவது தான் அருளைப் பெறுவதுக்கான முழுமையான வழியும் துறையும் முறையும் ஆகும்…