பிரபஞ்ச சக்தி அண்ட ஆற்றல் 8

பிரபஞ்ச சக்தி அண்ட ஆற்றல் 8

அனுபவம் தொடர்ச்சி

எப்படி இருக்குமெனில்

எப்படி நெருப்பை விசிறினால் அது பெரிசாகுதோ , அவ்வாறே தான் இதை கிரகிக்க ஆரம்பித்த பின், மின் விசிறிக்கீழ் அமர்ந்தால் குளிரச்சியானது தாங்க முடியா அளவுக்கு அதிகமாகிக் கொண்டே போகும்

குளிர்ச்சியால் உடல் கிளர்ச்சி அதிகமாகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s