வள்ளலாரை ஏன் யாரும் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை ??

வள்ளலாரை ஏன் யாரும் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை ?? வள்ளலாரின் கூற்றை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்ல – அவர் கூறினார் தயவு தான் என்னை ஏறா நிலைக்கு மேல் ஏற்றியது – அது தான் எல்லா அனுபவத்துக்கும் அடிப்படையாக அமைந்தது – அதனால் சமய மதங்களால் அடைய முடியாத நிலைகள் எல்லாம் நான் கண்டேன் அனுபவித்தேன் என்றார் இங்கு தயவு என்று வள்ளலார் குறிப்பிடுவது ” ஆன்மாவைத் தான் அல்லாது வேறெதுவுமில்லை ” என்பதை எல்லா சன்மார்க்க…

ஔவைக் குறள் – 7

ஔவைக் குறள் – 7 குரு வழி 1. நெறிப்பட்ட சற்குரு நேர்வழி காட்டில் பிரிவற்றிருக்கும் சிவம் திரண்ட கருத்து : ஒரு உண்மையான சத்திய நெறியில் நிற்கும் குரு வந்து வழி காட்டினால் சிவம் நம் எண்ணத்தை விட்டு நீங்காது கலந்து நிற்கும் 2. நல்லன நூல் பல கற்பினும் காண்பரிதே எல்லையில்லாத சிவம் திரண்ட கருத்து : அனேக நூல்கள் – வேத சாஸ்திரங்கள் – உபனிஷத்துகள் – ஆகமங்கள் எல்லாவற்றையும் கற்று தேர்ந்தாலும்…

ஔவைக் குறள் – 6

ஔவைக் குறள் – 6 அங்கியில் பஞ்சு துரியமும் கடந்த சுடரொளியைக் கண்டால் மரணம் பிறப்பில்லை வீடு திரண்ட கருத்து : துரியமும் கடந்த நிலையில் ஆன்மப் பேரொளி விளங்குகின்றது – அந்த அனுபவம் சித்தித்தால் – ஆன்மாவைக் கண்ணாரக் கண்டால் – மரணம் இல்லா நிலையும் – விடுதலை என்னும் முத்திப்பேறும் வீடுபேறும் கிடைக்கும் வெங்கடேஷ் http://www.facebook.com/badhey.venkatesh

ஔவைக் குறள் – 5

ஔவைக் குறள் – 5 மெய் நெறி 1. செல்லல் நிகழல் வருங்கால மூன்றினையும் சொல்லும் மவுனத் தொழில் திரண்ட கருத்து : முக்காலத்தையும் – இறந்த காலம் – நிகழ் காலம் – வருங்காலம் ஆகிய மூன்றையும் மவுனம் முன்னரே தெரிவிக்கும் வல்லமை படைத்தது 2. அடைத்திட்ட வாசல் மேல் மனம் வைத்து படைத்தவன் தன்னையே பார் அடைத்திட்ட வாசல் – சுழிமுனையில் இருக்கும் அடைப்பு = பிரம்மரந்திரம் – பிரம்ம வாசல் – பிரமப்…

ஔவைக் குறள் – 4

ஔவைக் குறள் – 4 அறம் – பொருள்- இன்பம் – வீடு – விளக்கம் ஈதல் அறம் தீவினை விட்டு ஈட்டல் பொருள் எஞ்ஞான்றும் அன்பு பயின்று காதல் கொண்டதே இன்பம் பரமனை நினைந்து இம்மூன்றையும் விட்டதே பேரின்ப வீடு விளக்கம் : பிறர்க்கு கொடுத்தல் உதவுதல் என்பது அறம் தருமம் ஆகும் தீய வழியில் இல்லாமல் தரும நற்கருமங்கள் மூலம் ஈட்டுதல் பொருள் கணவன் மனைவி ஒருவருக்கு ஒருவர் கருத்து ஒரிமித்து அன்பு செய்து…

ஔவைக் குறள் – விளக்கம் 3

ஔவைக் குறள் – விளக்கம் 3 அமுத தாரணை அமுதத்தின் அவசியமும் பெருமையும் 1. ஈரெண்கலையில் நிறைந்த அமிர்துண்ணில் பூரணமாகும் பொலிந்து 2 ஓங்காரமான கலசத்து அமிர்துண்ணில் போங்காலமில்லைப் புரிந்து 3. மேலைஅமிர்தை விளங்காமல் தானுண்ணில் காலனை வஞ்சிக்கலாம் விளக்கம் : சோமசூரியாக்கினிக் கலைகள் கலப்பினால் உண்டாகும் அமிர்தம் பற்றி இக்குறள் பேசுகிறது – இச்சாதனையால் இந்த அமிர்தம் சுழிமுனை வழியாக உடலுக்குள் இறங்கும் – அவ்வாறு இறங்கினால் ஏற்படும் அனுபவங்களைப் பற்றி இக்குறள் விளக்குகின்றது 1.…