மனம் – ஒரு சிறு குறிப்பு

மனம் – ஒரு சிறு குறிப்பு

மனம் இருப்பதால் மனிதன் .

மனதைக் கொண்டுதான் உலக காரியங்களை ஆற்ற வேண்டியதாகின்றது
அதைப் போலவே, பர மற்றும் ஆத்ம சம்பந்த காரியங்களுக்கும் மனம் அவசியம் ஆகின்றது. ஆனால் மனதின் குணமாகிய சதா எண்ணும் குணம் ( நினைத்துக் கொண்டே இருத்தல் ) அதனைக் கெடுத்து விடுகின்றது

மனம் = எண்ணமில்லா நிலை

மனனம் – எண்ணும் குணமுடையது

உலக வாழ்க்கையில் பெரும் பங்கு வகிக்கும் மனனம் என்னும் நிலையை மாற்றி மனம் என்னும் நிலைக்கு கொண்டு வரவேண்டும் – அவ்வாறு கொண்டு வந்தால் சாதகன் சாதனை புரியும் காலத்தில் , ஞானேந்திரியங்களுக்கு, ஞானேந்திரியங்களை உபயோகிக்கும் காலத்தில் , சாதகன் உத்தரவுக்கு அடி பணிந்து அவனுக்கு பேருதவியைச் செய்யும்

எனவே மனம் என்னும் எண்ணமில்லா நிலை மிக மிக அவசியமாகின்றது

தெய்வ பக்தி, அனுசந்தானம், யோக மற்றும் ஞான காரியங்களுக்கு மனனம் அற்ற மனம் பேருதவியைச் செய்கிறது

சதா ஏதாவது எண்ணிக் கொண்டிருக்கும் மனதை ( மனன குணத்தை ) எப்படி மாற்றுவது ??

இரகிசயம் கண்ணில் இருக்கின்றது

எப்படி ஒரு பெண் தன் பார்வையால் ஒரு ஆண் மகனை காதலில் வீழ்த்துகிறாளோ அவ்வாறே கண்ணின் உபயோகத்தால் மனமும் அதன் குணத்தை இழக்கும் – எண்ணமில்லா நிலைக்கு – மனம் என்னும் நிலைக்கு வரும்

இது தான் சுத்த சன்மார்க்க சாதனம் ஆகும்

வெங்கடேஷ்

One thought on “மனம் – ஒரு சிறு குறிப்பு

  1. கண் இல்லாதவர்களுக்கு காதல் வருவதில்லை என்கிறீர்களா?

    கண்கள் இல்லாமலே காட்சியும் கிடைக்கிறதே… அந்தக் காட்சியை காணுவது எது சார்?

    ஊனக்கண்ணுக்கு ஒளி எங்கே இருந்து வருகிறது?… பார்பவனை தானே நாம் பார்க்க வேண்டும்.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s