சிவமும் – கோடும்

சிவமும் கோடும்

சிவம் நேர் கோடு தான்

ஆனால் அதைக்காண எனில்

நேர் பாதையில் சென்றால் முடியாது

வளைந்தும் சுற்றியும் தான் போகணும்

கைலாய மலை வலம் வருதல் போலும்

அண்ணாமலை கிரிவலம் வருதல் போலும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s