காகபுஜண்டர் –  ஓர் வரைவு

காகபுஜண்டர் –  ஓர் வரைவு

 

இவரும் 18 சித்தர்களில் ஒருவர் என்பது எல்லாரும் அறிந்ததே

 

இவர் எழுதிய காகபுஜண்டர் 1000 பெரு நூல் காவியம் மிகச்சிறந்த நூலாகப்போற்றப்படுது

 

இவர் வெளிப்படுத்திய சில நுணுக்கமான செய்திகள் வியப்பானவை ஆம்

அது  நம் மூளையைப்பற்றியது ஆகும் Brains Anatomy

 

ஒருவர் ரெண்டு வருடம் முன்பு என்னிடம் பயிற்சி பெற வந்தவர் – சென்னை – EdelWeiss Finance Manager – கூறியது

நான் நெற்றிக்கண் திறப்பது பற்றி விளக்கினேன் – அதன் படிமுறைகள் கூறினேன்

 

கேட்டு அவர் வியந்து போய்விட்டார்

ஏனெனக்கேட்டேன்

அவர் காகபுஜண்டரும் தன் பாடலில் இவ்வாறு தான் கூறியுள்ளார் என கூறியது எனக்கும் வியப்பளித்தது

 

அப்போதிலிரிந்து எனக்கும் அவர் பாடல் படிக்க விளக்கமளிக்க ஆசை தான்

சிங்கப்பூர் அன்பர் என்னை சீண்டிவிடவே – அவர் பாடலுக்கு விளக்கம் அளிக்க வல்லாரே நல்ல குரு எனக்கூறியதால் நான் அதுக்கு விளக்கம் அளிக்க உள்ளேன்

 

இனி இந்த பாடல்களுக்கு  – காகபுஜண்டர் ஞானம் -80க்கு  விளக்கம் வரும்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s