விலாசம் இப்படித்தான் தேடணும்

விலாசம் இப்படித்தான் தேடணும்

 

உண்மை சம்பவம்  –  2010

 

எங்கள் சென்னை வீட்டில்  குடி இருந்தோர் – செங்கல்பட்டில் தனி வீடு வாங்கி செல்லவே – அவர் எனை தங்கள் வீட்டுக்கு வரும்படி கூப்பிட்டபடியே இருந்தார்

 

நானும் சென்றேன்

 

விலாசம் மறந்துவிட்டேன்  – பாதி மறந்து /தெரிந்து இருந்ததால் குழப்பம்

 

அங்கு விசாரித்தேன் – யாரும் தெரியாது என்றார்

அது  சின்ன காலனி –  நகர் மாதிரி

 

 

சரி என ஒரு கல்லூரி மாணவரிடம் : இவர் வீட்டில் இரு அழகான பெண்கள் உள்ளார் . அவ்ளோ தான்

 

அவர் பேர் – எங்கு படிக்கிறார்

அவர் தந்தை தாயார் பெயர் எல்லாம் கொட்டிவிட்டார்

 

எனக்கு தெரிந்து தான் அவ்வாறு கேட்டேன்

 

நேரடியாக அவர் வீட்டுக்கு சென்று விட்டுவிட்டார்

 

நான் நன்றி கூறினேன்

 

எப்படி ?? விலாசம் கண்டுபிடிப்பது என கண்டுபிடித்துவிட்டேன்

 

 

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s