திருவடி பயிற்சி

சென்ற வாரம் இருவர் திருவடி பயிற்சி பெற்றார்

1 பெங்களூர் – ரெண்டாம் கட்டம் இளைஞர்

2 கன்னியாகுமரி – ரெண்டாம் கட்டம் இளைஞர் சித்த வித்தை பயின்று அனுபவம் வராததால் , இங்கு வந்து பயிற்சி எடுத்தாராம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s