அன்பர் சந்தேகம்

அன்பர் சந்தேகம்

உண்மை சம்பவம் – ஜீன் 2022

ஓருவர் என் பதிவு

பத்தாம் வகுப்பு ஆசிரியரும் – பல்கலை ஆசிரியரும் என்ற பதிவு படித்து விட்டு , நீங்க எப்படி என தொலைபேசியில் கேட்டார்

நான் : 

 பத்தாம் வகுப்பு ஆசிரியருக்கு  மேலே

பல்கலை ஆசிரியருக்கு கீழே

பத்தாம் வகுப்பு ஆசிரியர் மாதிரி :

8 & 2 = இரு கண் என விளக்கம் அளிக்க மாட்டேன்

வாலை கண்ணில் இருக்கு என கூற மாட்டேன்

மனோன்மணியும் வாலையும் ஒன்றென தவறாக விளக்கம் அளிக்க மாட்டேன்

எல்லாவற்றுக்கும் சரியான விளக்கம் – பயிற்சி அளிப்பேன்

ஆனால்  பல்கலை ஆசிரியர் அளவுக்கு சூக்கும நிலையில் இருந்து பயிற்சி அளிக்கும் அளவுக்கு முன்னேறவிலை  , நெற்றிக்கண் திறந்து கொளவிலை

ஆனால் அதற்கான பயிற்சியில் இருக்கேன்

நல்ல அனுபவனும் கூட 

இது  தான் என் நிலை 

அவர் :  உங்களைப் பொறுத்த வரை குரு யார் ??

நான் : யார் ஆன்ம நிலை/ அனுபவம் பெற்றிருக்காரோ அவரே குரு

யார் ஆன்ம தேகம் எனும்  சுத்த தேகம் பெற்றிருக்காரோ அவரே குரு

நான் இந்த முயற்சியில் இருப்பவன்

I am a saint in the making

அவர் சிரித்தபடி பேசியை வைத்துவிட்டார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s