திருவடி பயிற்சி

திருவடி பயிற்சி

சென்ற வாரம் அதிகமாக 8 பேர் திருவடி /வாசி பயிற்சி பெற்றார்

  1. கட்டம் 4 இருவர்  

1  சென்னை – இவர் குமரி செல்வராஜ் குழு

2 சிங்கப்பூர்   

விரல் விட்டு எண்ணக்கூடியவரே இது வரையில் வந்துள்ளார்

நானே தேர்ந்தெடுத்து கற்றுத் தருகிறேன் அவர்  விரும்பினால்

2  வாசி

1 குற்றாலம்

2 சென்னை ஆவடி கனரக தொழிற்சாலை

இவர் வேதாத்ரியிடம் நேரடியாக பயின்றுள்ளார்

3  இருவர் அரியலூர் . பாட்டு சித்தரிடம் பயின்றுளார்

4 கள்ளக்குறிச்சி

5 கோவை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s