ஈனப்பிறவிகள்

ஈனப்பிறவிகள்

என் யோக / ஞானப் பதிவுகளை திருடி , ஏதோ தன் அனுபவம் போல் , தன் பெயருடன் மத்த குழுவில் பதிவிடுகிறார்

சித்தர் குரலில் எனும் குழுவில் 

இது நான் அறிந்த வழக்கமான ஒன்று   

இப்போ , என் நண்பர் ஒருவர் கவிதைகளை சிறு சிறு மாற்றம் செய்து , தன் பேர் போட்டு பதிவு செய்கிறார்

ஈனப்பிறவியர் 

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s